JavaScript

 

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

 
Sukces I Zjazdu Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się w Białymstoku w 2019 roku stworzył w krajobrazie naszych spotkań niewątpliwą wartość, której nie należy utracić. Tym bardziej, że specjalności kardiochirurgii i kardiologii zbliżają się do siebie coraz bardziej, zaś wzajemna współpraca staje się nieodzowna i wkracza mocniej do naszej codzienności klinicznej. Niezwykle ważne jest również stałe podkreślanie roli kardiochirurgii na niwie tak znakomitego Towarzystwa jakim jest PTK.

W związku z powyższym mam zaszczyt zaprosić Państwa na II Zjazd Sekcji Kardiochirurgii PTK, który odbędzie się 04.12.2020 w Warszawie. Pragniemy przedyskutować najważniejsze zagadnienia współczesnej kardiochirurgii i kardiologii, szczególnie analizując obszary obecnej i przyszłej współpracy, a także przeanalizować aktualne problemy i wyzwania. Wartość edukacyjną chcielibyśmy zmaksymalizować poprzez transmisję prezentacji live-in-a-box.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną informujemy, że Zjazd odbędzie się w formie online dla zarejestrowanych uczestników.

Zapraszam do udziału,
 

Prof. dr hab. med. Piotr Suwalski
Klinika Kardiochirurgii
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Przewodniczący Sekcji Kardiochirurgii PTK
Prezydent ISMICS
 

1
dzień
30
wystąpień
36
mówców
300
miejscPatronat


Sponsor Złoty
Sponsor Srebrny
Sponsor Brązowy
Sponsor Wspierający
Wystawca
Patronat Medialny