Program

On-line, 4.12.2020

Audytorium BETA


08:45 – 09:00
Visit to the Exhibition
09:00 – 09:10
Welcome & Opening Remarks
Piotr Suwalski (Warszawa)
09:10 – 10:30
SESSION I (in Polish)
Perspectives in the treatment of atrial fibrillation
Moderators: Sebastian Stec (Sanok/Warszawa), Michał Zembala (Zabrze), Przemysław Mitkowski (Poznań)
1.
Summary of ESC AF guidelines 2020
Paweł Balsam (Warszawa) 10 + 2 min
2.
KROK Polish National Registry – concominant AF ablation
Mariusz Kowalewski (Warszawa) 10 + 2 min
3.
Live-in-a-box: Substernal ablation with LAAO
Krzysztof Bartuś (Kraków) 10 + 2 min
4.
Hybrid VT treatment
Sebastian Stec (Sanok/Warszawa), Piotr Suwalski (Warszawa) 10 + 2 min
5.
Hybrid AF treatment
Michał Zembala, Piotr Buchta, (Zabrze) 10 + 2 min
6.
Pro - contra: LAAO - how and when?
a. Catheter
Marcin Demkow (Warszawa) 10 min
b. Surgical
Piotr Suwalski (Warszawa) 10 min

Discussion 4 min
10:30 – 12:00
SESSION II (in Polish)
Problemy i wyzwania kardiochirurgii i kardiologii w dobie pandemii COVID-19
Przewodniczący: Piotr Suwalski (Warszawa), Robert Gil (Warszawa), Zbigniew Król (Warszawa)
Panel ekspertów: Waldemar Wierzba (Warszawa), Dominik Dziurda (AOTMiT)
1.
Aktualne wytyczne AOTMiT w leczeniu chorych z COVID-19
Dominik Dziurda (AOTMiT) 10 min
2.
Organizacja Szpitala Narodowego dla pacjentów z COVID-19
Artur Zaczyński (Warszawa) 10 min
3.
Funkcjonowanie i organizacja Szpitala Hybrydowego
Waldemar Wierzba (Warszawa) 10 min
4.
Kardiochirurgia dorosłych w okresie pandemii
Jacek Różański (Warszawa), Piotr Suwalski (Warszawa) 10 min
5.
Koordynacja ECMO u chorych COVID 19 w Polsce
Robert Gałązkowski (Warszawa), Piotr Suwalski (Warszawa) 10 min
6.
Przyszłość specjalizacji z kardiochirurgii
Marian Zembala (Zabrze) 10 min
7.
Dyskusja 30 min
12:00 – 12:30
Coffee break & Visit to the Exhibition
12:30 – 14:00
SESSION III (in English)
A-V valves – new technologies in hands of cardiac surgeon and interventional cardiologist
Moderators: Kazimierz Widenka (Rzeszów), Robert Gil (Warszawa), Paul Grundeman (Utrecht/Gdańsk)
1.
Echocardiographic navigation in mitral and tricuspid interventions
Piotr Szymański (Warszawa) 10 + 5 min
2.
Thoracoscopic mitral valve surgery
Piotr Suwalski (Warszawa) 10 + 5 min
3.
Robotic MVP - the future standard of care?
Stepan Cerny (Prague) 10 + 5 min
4.
Transapical mitral repair
Krzysztof Wróbel (Warszawa) 10 + 5 min
5.
Percutaneous mitral interventions
Adam Witkowski (Warszawa) 10 + 5 min
6.
TTVI – tricuspid, next valve in focus
Axel Unbehaun (Berlin) 10 + 5 min
14:00 – 15:30
SESSION IV (in English)
Strategies in coronary artery disease
Moderators: Tomasz Hirnle (Białystok), Adam Witkowski (Warszawa), Marek Deja (Katowice), Stanisław Bartuś (Kraków)
1.
Hybrid treatment of coronary artery disease
a. Interventional Cardiologist
Robert Gil (Warszawa) 10 min
b. Cardiac Surgeon
Piotr Suwalski (Warszawa) 10 min

Discussion 5 min
2.
Left main: PCI or Surgery?
a. Interventional Cardiologist
Tomasz Pawłowski (Warszawa) 10 min
b. Cardiac Surgeon
Tomasz Hirnle (Białystok) 10 min

Discussion 5 min
3.
Robotic TECAB: for the surgeon or for the patient?
Husam Balkhy (Chicago) 10 + 5 min
4.
Multivessel MIDCAB
Piroze Davierwala (Leipzig) 10 + 5 min
15:30 – 15:50
SATELLITE SESSION - Thermo Fisher Scientific (in Polish)
Moderators: Mirosław Wilczyński (Łódź), Marek Deja (Katowice)
1.
PCT in perioperative period – myths and facts
Radosław Jaworski (Warszawa) 15 min

Discussion 5 min
15:50 – 16:00
Coffee break & Visit to the Exhibition
16:00 – 17:30
SESSION V (in English)
Aortic valve and aorta – modern treatment
Moderators: Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa), Tomasz Pawłowski (Warszawa), Piotr Szymański (Warszawa)
1.
Results of Pol-L AS SE research
Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin) 15 + 3 min
2.
Endovascular and hybrid treatment of aortic arch aneurysm
Tomasz Jakimowicz (Warszawa) 15 + 3 min
3.
Aortic annuloplasty with the HAART ring
Marek Jasiński (Wrocław) 15 + 3 min
4.
Transcatheter treatment of aortic valve – current status and future
Dariusz Jagielak (Gdańsk) 15 + 3 min
5.
Sutureless aortic valve
Mirosław Wilczyński (Łódź) 15 + 3 min

 

Podziękowania dla Sekcji Wad Zastawkowych Serca oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Room ETA

VIDEO ON DEMAND SESSION

Sessions recorded at the XXVII Zabrze International Conference.


SESJA I
Niekomercyjne rejestry sukcesem i szansą polskiej medycyny i ochrony zdrowia, miarą jej jakości i europejskości. Dzielimy się doświadczeniem.

Sesja pod patronatem Ministra Zdrowia, Konsultantów Krajowych, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Centrum Monitorowania Jakości.
Moderatorzy: Tomasz Zdrojewski (Gdańsk), Magdalena Bielska-Jasota (Warszawa), Sławomir Gadomski (Warszawa), Maciej Miłkowski (Warszawa), Marian Zembala (Zabrze)
1.
Wnioski i doświadczenia z Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS
Mariusz Gąsior (Zabrze) 15 min
2.
Ogólnopolski Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych u Dorosłych i Dzieci KROK
Bohdan Maruszewski (Warszawa) 15 min
3.
Ogólnopolski Rejestr Kardiologiczno – Kardiochirurgiczny Przezcewnikowych Zabiegów Zastawek Serca POL-TAVALVE – poprzednio POLTAVI
Marian Zembala (Zabrze) 15 min
4.
Polska Platforma Monitorująca badania (skrining) raka płuca za pomocą tomografii komputerowej
Mariusz Adamek (Warszawa) 15 min
5.
Krajowy Rejestr Nowotworów KRN
Joanna Didkowska (Warszawa) 15 min
6.
Podsumowanie i dyskusja 20 min
SESJA II
Heart Team zawsze dla dobra chorych i jakości medycyny i ochrony zdrowia w Polsce – uczmy się i pracujmy razem!
Sesja rezydentów kardiologii i kardiochirurgii pod patronatem PTK, PTKTCh i CMKP i konsultantów krajowych kardiologii i kardiochirurgii.

Moderatorzy: Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Jacek Różański (Warszawa), Krzysztof Wróbel (Warszawa), Marian Zembala (Zabrze)
1.
TAVI-TF – pierwsze kroki
Jan Rychter (Zabrze) 20 min
2.
Przezskórne okludery naczyniowe – jak użyć by minimalizować powikłanie
Leszek Kukulski (Zabrze) 20 min
3.
Nakłucie transseptalne – technika zabiegu
Krystian Jakimowicz (Zabrze) 20 min
4.
Przezskórne nakłucie worka osierdziowego – technika zabiegu
Piotr Desperak (Zabrze) 20 min
5.
Dyskusja i podsumowanie 20 min